Excent Tandtechniek

Uw voordelen

  • Tijdwinst
  • Goed opgeleide en bekwame specialisten
  • Esthetisch optimaal resultaat
  • Deelbehandeling bij uw Excent laboratorium
  • Wensen patiënt direct uitvoerbaar

Klinisch Restauratief Technicus

Esthetisch én patiëntvriendelijk

Excent KRT behandeling
Uw patiënt is bij uw Excent laboratorium verzekerd van een esthetisch optimaal resultaat van uw kroon- en brugwerk. Hiertoe kunt u onze speciaal opgeleide Klinisch Restauratief Technici inschakelen. Na verwijdering van de tijdelijke restauraties passen zij de werkstukken in biscuit om optimale esthetiek te bewerkstelligen. Ook kunt u samen met de Excent KRT’er TrySmile toepassen.

Uiteraard behoudt u als tandarts zelf de coördinatie: diagnose, indicatiestelling en verwijzing zijn in uw handen.

Deze service kunnen wij helaas niet in België aanbieden in verband met de Belgische wet- en regelgeving.

Excent Tandtechniek - AirSmile-423_1920

Kunnen wij u helpen?

Neem dan contact met ons op